סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4690

4
37
5
4
2
8
21
47
63
5
7
4
6
8
23
48
27
5
1
4
3
38
4