סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4691

67
5
41
97
6
5
1
26
91
18
15
42
3
7
4
82
61
6
34