סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4692

67
43
9
1
2
78
6
18
79
2
7
5
47
86
1
34
9
5
2
71
84