סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4693

6
51
3
19
76
3
9
13
25
5
9
3
86
41
9
7
74
96
7
58
3