סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4694

3
58
1
72
13
7
65
1
62
87
79
4
15
3
72
28
4
19
3