סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4709

5
8
91
1
3
4
4
4
6
2
79
3
4
86
7
4
53
62
69
1
538