סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4711

39
76
7
6
9
56
1
3
5
1
86
7
4
2
84
2
7
5
973
6
4
98
37