סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4713

24
3
5
7
81
89
2
4
6
8
5
39
8
5
3
8
7
95
76
8
2
8
47