סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4715

4
9
8
62
9
58
67
3
8
1
91
78
6
1
4
37
56
3
94
1
4
7