סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4716

2
6
59
5
71
36
9
1
4
39
3
1
79
4
5
6
64
95
3
38
6
9