סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4717

6
4
7
32
9
4
5
17
1
83
24
17
53
2
41
8
9
6
34
7
7
6