סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4719

415
7
2
9
7
8
4
5
34
81
8
9
4
74
18
6
3
6
7
4
3
5
461