סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4721

8
3
7
5
2
4
91
35
1
7
97
12
45
4
1
61
29
9
5
1
4
1
3