סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4725

9
6
34
2
81
1
3
69
4
3
78
56
7
1
81
6
4
56
4
78
2
6