סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4726

372
5
84
7
86
7
1
3
85
16
49
4
2
7
23
8
83
7
549