סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4727

86
19
1
15
3
76
7
9
4
4
21
3
1
4
5
14
7
62
6
86
14