סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4729

18
2
7
6
8
214
5
6
4
72
2
1
48
9
4
7
573
2
1
9
6
47