סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4730

1
8
9
3
41
72
24
5
36
4
24
4
95
8
67
91
76
3
3
9
5