סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4731

9
53
8
3
6
9
41
96
7
32
5
6
21
8
95
39
3
2
9
2
56
8