סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4732

73
4
6
2
5
47
6
38
9
6
8
4
5
6
7
4
29
5
15
9
4
6
1
89