סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4733

914
5
3
7
5
7
93
7
86
59
43
61
7
69
1
4
4
8
5
346