סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4734

48
9
5
16
8
3
8
82
54
7
4
7
3
5
91
82
2
8
7
12
2
3
74