סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4735

8
3
419
45
16
83
64
2
3
4
9
67
76
42
93
943
6
7