סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4736

6
5
2
9
36
4
58
7
1
916
5
2
167
2
7
49
9
58
3
1
4
5