סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4737

9
5
723
73
45
7
4
8
46
6
1
82
6
7
2
53
24
278
3
4