סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4738

1
5
9
3
27
4
4
8
7
5
61
3
83
3
42
7
6
5
8
2
74
6
9
2
1