סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4739

9
8
7
76
5
1
38
2
9
8
2
5
492
8
4
6
5
7
83
3
8
21
2
6
4