סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4741

9
3
81
4
57
7
1
4
67
18
1
7
73
89
2
6
7
13
4
67
3
4