סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4743

36
7
92
54
7
8
2
52
3
9
6
1
4
3
5
68
6
3
1
64
72
8
96