סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4744

58
1
58
56
14
9
4
2
6
6
47
5
9
6
4
3
79
15
12
7
21