סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4745

9
36
8
3
5
27
86
1
5
27
98
41
1
5
23
51
9
4
6
92
3