סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4748

3
8
5
2
34
8
13
7
72
38
47
49
17
7
51
4
35
6
7
1
5