סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4749

9
2
3
67
4
1
9
3
2
85
69
3
9
4
96
74
8
1
9
7
6
75
1
4
9