סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4750

1
6
5
4
71
4
1
5
5
9
8
16
547
29
3
2
6
7
5
8
18
4
9
3
5