סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4751

2
79
4
9
63
18
62
5
9
9
78
6
8
6
15
65
87
1
2
91
4