סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4752

87
5
3
748
9
35
9
6
581
3
497
4
3
29
3
864
1
8
92