סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4753

3
7
54
1
2
8
8
37
79
46
8
6
87
49
42
5
5
3
8
78
9
1