סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4756

5
18
96
1
1
358
42
1
27
3
69
1
59
279
3
8
64
25
7