סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4757

45
1
7
5
8
74
8
5
93
34
18
75
75
3
8
68
2
3
8
6
67