סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4758

96
1
23
97
5
1
6
219
6
8
7
4
9
236
3
2
8
74
35
2
74