סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4759

6
2
13
7
15
82
4
3
9
94
81
63
5
9
8
57
26
6
49
3
3