סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4761

3
75
8
5
29
38
42
5
9
9
165
7
2
5
87
51
49
6
9
73
1