סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4762

1
62
4
15
93
9
7
7
29
5
65
5
81
9
4
6
89
63
2
67
3