סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4763

43
71
9
9
5
31
8
3
35
2
65
7
18
5
7
87
2
5
2
37
84