סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4764

7
8
75
4
34
8
72
6
54
4
71
3
28
9
12
9
65
5
14
4
1