סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4765

39
67
8
8
1
92
6
8
4
79
4
6
62
7
8
5
67
4
2
3
82
65