סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4766

34
59
7
61
946
5
51
3
4
2
1
59
7
629
86
7
23
57