סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4767

43
16
3
2
84
4
7
92
7
9
76
3
5
47
2
1
52
7
3
18
34