סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4770

7
6
7
5
2
18
36
21
6
985
173
6
85
15
48
9
7
9
1
3