סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4772

3
716
57
8
4
973
12
6
72
3
56
895
3
8
25
354
8